Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
fbtw
logo
cenovnik solarnih panela
Podrška & Prodaja
tel: (+381 11) 316-95-99
Radno vreme
Pon-Pet 08:00-16:00
solarni paneli

Battery balancer

Problem: Radni vek skupog bloka baterija može biti smanjen zbog neuravnotežene napunjenosti pojedinih baterija
Jedna baterija, sa nešto većom strujom curenja u nizu 24 ili 48V paralelno ili serijski spojenih baterija, će uzrokovati nedovoljno punjenje te baterije ako su povezane u paralelu, odnosno previsok napon za serijski povezane baterije. Nove baterije koje se povezuju u seriju moraju imati identično stanje napunjenosti. Male razlike se mogu izjednačiti tokom apsorpcije ili izjednačavanja punjenja, ali velike razlike će dovesti do oštećenja, zbog preteranog isparenja (uzrokovanog visokim punjenjem) kod baterija sa većim početnim naponom, odnosno do sulfatizacije (uzrokovane nižim naponom punjenja) za baterije sa nižim početnim naponom.
Rešenje Battery balanser (balansiranje baterija)
Battery balanser izjednačava napunjenost dve serijski povezane baterije na 12V ili nekoliko paralelnih nizova serijski povezanih baterija. Kod punjenja sistema baterija na 24V, kada napon pređe 27,3V Battery balanser će se uključiti i uporediti napone na dve serijski spojene baterije. Battery balanser će “privući” struju do 0,7A iz baterije (ili paralelno povezanih baterija) koja ima najveći napon. Dobijena struja punjenja će obezbediti da napunjenost baterija bude na istom nivou. Ako je potrebno, nekoliko balansera može da bude u paraleli. Baterije povezane u 48V sistem mogu se uravnotežiti pomoću tri battery balansera.
LED indikatori
Zelena: uključena (napon baterije >27,3V)
Narandžasta: baterija sa nižim naponom aktivna (odstupanje veće od 0,1V) Narandžasta: baterija sa višim naponom aktivna (odstupanje veće od 0,1V)
Crvena: alarm (odstupanje veće od 0,2V). Ostaje sve dok se odstupanje ne smanji na manje od 0,14V ili napon sistema padne na manje od 26,6V.
Alarmni relej
Normalno otvoren. Relej alarma se zatvara kada je crveni LED uključen, a otvara se kada je crveni LED isključen.
Resetovanje alarma
Dva priključka se mogu spojiti pomoću tastera. Povezivanjem ova dva kontakta restartuje se relej. Restartovano stanje će ostati aktivno sve dok alarm ne završi. Nakon toga relej će se ponovo zatvoriti kada dođe do novog alarma.
Još više kontrole središnjeg napona pomoću BMV-702 Battery monitora.
BMV 702 meri središnju tačku napona baterija. On pokazuje odstupanje od idealne sredine u naponu i procentima. Odstupanje napona se može podesiti da se aktivira preko zvučnog/vizuelnog alarma ili da se aktivira kontakt za daljinski alarm. Molimo da pogledate priručnik za BMV 702 za više podataka o balansiranju baterija.
Saznajte više o baterijama i punjenju baterija
Za više informacija o baterijama i punjenju baterija pogledajte u našoj knjizi “Energy Unlimited” (dostupna besplatno na sajtu www.vicrtonenergy.com )

Victron Battery balanser
Ulazni napon Do 18V po bateriji, 36V ukupno
Nivo uključenja 27,3V +/-1%
Nivo isključenja 26,6V +/- 1%
Struja kada je isključen 0,7mA
Središnje odstupanje za startovanje balansiranja 50mV
Maksimalana struja balansiranja 0,7A (kod odstupanja >100mV)
Nivo uključenja alarma 200mV
Nivo resetovanja alarma 140mV
Relej alarma 60V/1A normalno otvoren
Resetovanje alarma Spajanje dva kontakta preko tastera
Zaštita od previsoke struje da
Radna temperatura -30 do +50ºC
Vlažnost (bez kondenzacije) 95%
KUĆIŠTE
Boja Plava (RAL 5012)
Priključci Šrafljenjem 6mm2/AWG10
Zaštita IP22
Težina 0,4kg
Dimenzija (h x w x d) 100 x 113 x 47 mm
STANDARDI
Zaštita EN 60950
Emisija EN 61000-6-3, EN 55014-1
Otpornost EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2
Direktive EN 50498

Battery balanser se instalira na provetrenom mestu, vertikalno, blizu baterija (ali zbog mogućnosti korozivnih gasova ne iznad baterija).
U slučaju serijsko - paralelne veze, priključni kablovi moraju biti takvog preseka da izdrže struju koja se javlja kada jedan akumulator postane otvoreno kolo.
-U slučaju dva paralelna stringa: presek kabla se smanjuje na 50%
-U slučaju tri paralelna stringa: presek kabla se smanjuje na 33%
3) Ako je potrebno: Prvo spojiti kontakt alarma i reset alarma
4) Balanser je u radu. Kada je napon na dva međusobno povezana akumulatora manji od 26,6V balanser prelazi u stanje mirovanja i sve led diode će biti isključene. Kada se napon u nizu dva akumulatora poveća na više od 27,3V (tokom punjenja) zelena LED lampica će se uključiti što znači da je balanser uključen. Kada je uključen, a razlika u naponu veća od 50mV, balansiranje će početi. Na razlici napona 100mV uključiće se jedna od dve narandžaste lampice. Ako je odstupanje napona veće od 200mV, uključiće se alarmni relej.

Šta uraditi u slučaju alarma u toku punjenja:

U slučaju novih baterija, alarm će se verovatno uključiti zbog razlike u startnom stanju napunjenosti baterija. Ako je razlika između najviše i najniže napunjene baterije veća od 0,9V: zaustavite punjenje niza baterija i pojedinačno napunite baterije ili smanjite struju punjenja kako bi se napunjenost baterija vremenom izjednačila.
Ako se problem javlja nakon nekoliko ciklusa punjenja / pražnjenja:
a) U slučaju serijsko - paralelne veze, odvojite središnju paralelno povezanu vezu i izmerite srednje pojedinačne napone tokom apsorpcije i odvojite baterije za koje je potrebno dodatno punjenje ili:
b) napunite i zatim testirajte baterije ili ćelije pojedinačno ili
c) povežite dva ili više balansera paralelno ( u proseku jedan balanser je dovoljan da pokrije 3 paralelno povezana stringa od 200Ah) U slučaju starijeg niza baterija koji se dobro pokazao u prošlosti problem može da bude u:
d) nedovoljno punjenje sistema: potrebno je češće punjenje baterija (VRLA baterije) ili je potrebno izjednačavanje napunjenosti (kiselinske duboko pražnjeće baterije sa ravnim pločama ili OpzS baterije). Bolje i redovno punjenje će rešiti problem.
e) jedna ili više neispravnih ćelija - zameniti sve baterije

Zadržavamo pravo izmene podataka bez prethodne najave.

Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere Haven | The Netherlands | www.victronenergy.com

Ovlašćeni distributer :

Telefon inženjering doo
Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
Bosanska 16A, Novi Banovci
Tel: +381(0)11 316 95 99, Fax: +381(0)11 316 95 39
office@telefon-inzenjering.co.rs
www.telefon-inzenjering.co.rs

Preuzmite katalog u PDF formatu : Battery balancer

Kontakt informacije :

adresa: Ugrinovački put 22. deo br. 52 Zemun, Altina
Bosanska 16A, 22304 Novi Banovci
tel: (+381 11) 316-95-99
fax: ( +381 11) 316-95-39
E-mail: office@telefon-inzenjering.co.rs

Pratite nas :
Copyright © 2018 Telefon-inženjering sva prava zadržana . web dizajn by MD